Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Janusz Dziurdź
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jacek.dziurdz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Narbutta 84, pok. 0.014, poniedziałek 13:15-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badań dotyczy powstawania drgań skrętnych i giętnych wałów korbowych wynikających z wymuszeń związanymi z działaniem silnika spalinowego. W ramach pracy przewidywane jest wykonanie pomiarów drgań skrętnych końca wału i drgań poprzecznych korpusu silnika oraz opracowanie modelu dynamicznego wału korbowego. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - wpływ wymuszeń na drgania elementów silnika, - analizę wpływu tłumików drgań skrętnych (ich budowa i własności mechanicznych) na drgania wałów korbowych, - analizę drgań skrętno-giętnych występujących w wałach korbowych. - Diagnostykę wibroakustyczną elementów układów korbowych.
Inżynieria Mechaniczna