Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dariusz Adam Golański
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
dariusz.golanski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
MT, 223, wt.13-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
komputerowe modelowanie procesów spajania oraz procesów modyfikacji powierzchni przez natryskiwanie i napawanie cieplne, wytwarzanie struktur przez napawanie przyrostowe, analiza oraz badania naprężeń własnych w złączach spajanych i warstwach powierzchniowych, metody hybrydowe w procesach spajania.
Inżynieria Mechaniczna