Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Thermal-spraying:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 komputerowe modelowanie procesów spajania oraz procesów modyfikacji powierzchni przez natryskiwanie i napawanie cieplne, wytwarzanie struktur przez napawanie przyrostowe, analiza oraz badania naprężeń własnych w złączach spajanych i warstwach powierzchniowych, metody hybrydowe w procesach spajania.