Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Paweł Gołofit
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tomasz.golofit@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 221B, konsultacje wtorek 14-16.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zajmuje się analizą bezpieczeństwa syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi. Związki te są powszechnie stosowane jako półproduktu w przemyśle chemicznym oraz jako składniki mieszanin użytkowych. Moja praca badawcza skupiona jest na związkach stosowanych jako materiały wybuchowe (MW). Zajmuje się otrzymywaniem nowych MW, optymalizacją i analizą bezpieczeństwa syntezy, otrzymywaniem nowych form użytkowych MW. Podstawowym zagrożeniem związanym ze związkami zawierającymi ugrupowania eksplozoforowe jest wybuch cieplny. Do szacowania tego zagrożenia konieczna jest znajomość parametrów kinetycznych opisujących początkowy etap rozkładu, dlatego też duży fragment moich prac związany jest z badaniem właściwości termicznych MW i wyznaczaniem parametrów kinetycznych reakcji rozkładu.
Inżynieria Chemiczna