Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zwiazki-fenyloboronowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza i charakterystyka spektroskopowa oraz badania właściwości aplikacyjnych (np.: kwasowość, rozpuszczalność, wiązanie analitów, równowagi w roztworach) związków fenyloboronowych. Związki takie mogą oddziaływać m.in. z diolami, anionami, układami polimerowymi, tworząc układy supramolekularne o możliwych zastosowaniach w wielu dziedzinach chemii. Oddziaływania te stanowią również przypuszczalnie molekularny mechanizm działania biologicznego tych związków, co jest również przedmiotem badań.