Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Turbiny-parowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Absolwent Wydz. MEiL PW z 1977 r (inż. mechanik), doktorat 1991r (Badanie własności dynamicznych układu gazowo-parowego z ciśnieniowym kotłem fluidalnym - Budowa i Eksploatacja Maszyn), habilitacja 2001r (Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych – Budowa i Eksploatacja Maszyn), tytuł prof. 2011r, stanowisko prof. zwyczajnego PW w 2014r. Obecnie dyscyplina Inżynieria Środowisko Górnictwo i Energetyka. Aktywność badawcza w obszarze energetyki cieplnej, w tym modelowanie matematyczne procesów cieplno-przepływowych w maszynach i instalacjach energetycznych (w tym turbiny parowe, gazowe, układy gazowo-parowe, kogeneracja) oraz ochroną środowiska w energetyce. Ponad 300 prac opublikowanych drukiem, w tym 8 monografii, ponad 300 raportów z prac badawczych, wiele we współpracy z przemysłem, ponad 40 wdrożeń i aplikacji w przemyśle, 11 uzyskanych patentów. Bliższe informacje o dorobku, w tym publikacje, opieka nad doktoratami do odnalezienia https://repo.pw.edu.pl