Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Tansport:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Temat: Badanie łańcucha transportu potencjalnie toksycznych metali ciężkich w układzie gleba – roślina - powietrze wraz z oceną implikacji środowiskowych i zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zrozumienie łańcucha transportu potencjalnie toksycznych metali w układzie gleba – roślina powietrze wymaga kompleksowych badań dotyczących mobilności i biodostępności analitów w matrycach środowiskowych (glebowych i roślinnych). Wytypowanie odpowiednich obszarów badawczych o zróżnicowanym oddziaływaniu antropopresji, wybór poszczególnych metali do badań, zastosowanie różnych procedur ekstrakcyjnych do wyizolowania i oznaczenia potencjalnie toksycznych metali pozwoli na ocenę implikacji środowiskowych, wyłonienie najbardziej optymalnej techniki ekstrakcyjnej oraz oszacowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi na badanych obszarach.