Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Systemy-wizyjne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje zagadnienia przetwarzania obrazów, widzenia komputerowego, uczenia maszynowego (w tym uczenia głębokiego) oraz szeroko pojętej sztucznej inteligencji.
2 Realizowana przeze mnie tematyka badań związana jest z rozwojem metod obrazowania przestrzennego obiektów statycznych (popularnie nazywanego skanowaniem 3D) oraz będących w ruchu (wiele razy na sekundę nazywanym skanowaniem 4D), automatyzacją procesów z nimi związanych oraz ich praktycznym wykorzystaniem. Prace związane z rozwojem metod obrazowania, które realizuję można podzielić na następujące obszary: • rozwój metod kalibracji skanerów z oświetleniem strukturalnym 3D/4D, • rozwój multimodalnych technik pomiaru 3D/4D rozszerzających pomiar geometrii powierzchni o dodatkowe informacje o lokalnych charakterystykach spektralnych i rozpraszająco-odbiciowych, • rozwój metody do pomiaru 4D geometrii powierzchni człowieka w ruchu z wielu kierunków jednocześnie, • rozwój podejścia hierarchicznego do obrazowania 3D złożonych i rozległych scen w których lokalnie wymagana jest bardzo duża rozdzielczość i dokładność odwzorowania, • szeroki zakres technik przetwarzania danych do zastosowań w medycynie, gamingu, efektach specjalnych, obronności oraz dokumentacji dziedzictwa kulturowego.