Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Stale-magiczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Celem badań jest opracowanie teorii obliczeń floating-point dla funkcji elementarnych i specjalnych, wykorzystujących „stałe magiczne”- (bit-manipulation technique) dla różnych formatów – fp16, fp32, fp64. Opracowanie nowoczesnej teorii aproksymacji takich funkcji wielomianami algebraicznymi oraz szybkie algorytmy obliczania funkcji (pierwiastki kwadratowe i sześcienne, logarytmy, funkcje wykładnicze, funkcje trygonometryczne i hiperboliczne) jaki i funkcji specjalnych (np. transformacji Box-Muller’a, funkcje aktywacji) na platformach zmienno-przecinkowych z ograniczonymi zasobami, takich jak mikrokontrolery, urządzenia przenośne i FPGA. Jest to istotne zagadnienie w systemach wbudowanych, Internecie Rzeczy (IoT), technologiach komunikacyjnych Machine to Machine (M2M) i w głębokim uczeniu maszynowym (DL).