Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Shear-flow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Turbulencja jest powszechnie spotykanym zjawiskiem, zarówno w środowisku naturalnym (przepływy geofizyczne w atmosferze, oceanach, korytach rzek) jak i w zastosowaniach technicznych (przepływu wokół skrzydła samolotu czy w instalacjach przemysłowych). Struktury turbulentne wymywane są z przestrzeni pomiarowej proporcjonalnie do średniej prędkości przepływu, co silnie ogranicza możliwy czas obserwacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest wygenerowanie przepływu, którego prędkość uśredniona w poprzek przestrzeni pomiarowej jest równa zeru. Przepływ taki pozwala na wygenerowania stacjonarnych struktur turbulentnych, których dynamikę można śledzić przez dowolnie długi czas. W trakcie projektu przeprowadzone będą wizualizacje przepływów, które umożliwią rozróżnienie i statystyczną charakteryzację struktur turbulentnych. Dodatkowo technika pomiaru pól prędkości (PIV) dostarczy dodatkowych informacje o dynamice struktur turbulentnych (https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/516283-pl.pdf)

 

Doktorat w ramach projektu OPUS 21 (nr. grantu 2021/41/B/ST8/03142) "Effect of pressure gradient and large-scale-flow on transition to turbulence", promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Klotz