Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Reconfigurable-photonics-devices:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienie badawcze poświęcone jest zjawiskom indukowanym światłem spolaryzowanym w materiałach fotoczułych z rodziny azopolimerów oraz możliwościom praktycznego wykorzystania naświetlonych warstw azopolimerów do budowy wybranych przyrządów fotonicznych. Zaplanowane prace mają charakter głównie eksperymentalny, ukierunkowany na badania wydajności generowania anizotropii optycznej (w pomiarach fotoindukowanej dwójłomności, dichroizmu optycznego) oraz tworzenia siatek reliefowych, stosując różne warunki naświetlania. Planuje się określić zdolność azopolimerów do porządkowania ciekłych kryształów (pomiary energii kotwiczenia) i możliwość wytworzenia, z odpowiednio naświetlonych warstw polimerowych, periodycznego uporządkowania molekuł ciekłego kryształu w komórce ciekłokrystalicznej, tak aby otrzymać siatki dyfrakcyjne dedykowane do sterowania wiązką światła.