Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przetwarzanie-sygnalow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów fizjologicznych w tym EEG na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Badania obejmować będą również lokalizację źródeł epilepsji. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej. Do wykorzystania jest baza sygnałów EEG zgromadzona w ramach współpracy z WUM dla ponad 50 osób. W ramach badań dotyczących przetwarzania wstępnego oczekuje się opracowania metody eliminacji artefaktów EMG/EOG/EKG. Zadanie obejmuje opracowanie skutecznych metod ekstrakcji cech na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Jako istotne nowum badawcze warto rozważyć zastosowanie uczenia głębokiego w tym autoencoderów i konwolucucyjnych sieci neuronowych.
2 Teoria i algorytmy inteligentnego przetwarzania sygnałów hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów wielowymiarowych. Aktualnie bardzo intensywnie rozwijają się metody inteligentnego przetwarzania sygnałów, które stanowi interesującą alternatywę dla metod konwencjonalnych. Takie podejście pozwala na opracowanie efektywnych algorytmów przetwarzania sygnałów wielowymiarowych z wykorzystaniem głębokiego uczenia oraz sieci neuronowych. Zagadnienie badawcze polegać będzie w pierwszej kolejności na zaznajomieniu się z metodami konwencjonalnymi przetwarzania sygnałów wielowymiarowych z naciskiem na wykorzystanie algebr kwaternionów i oktonionów. W kolejnym etapie przewiduje się przegląd literatury pod kątem zastosowania metod inteligentnych w przetwarzaniu wielowymiarowych sygnałów hiperzespolonych. W ramach zagadnienia badawczego opracowane zostaną metody nowe, których potencjał zostanie przebadany na rzeczywistych obrazach 3-D.