Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Optical-spectroscopy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii wytwarzania i charakteryzacji układów fotoniki scalonej na zakres widzialny, bliskiej i średniej podczerwieni (ze szczególnym uwzględnieniem zakresu MIR, niedostępnego dla współczesnych technologii fotoniki scalonej). Drugi obejmuje projektowanie i badanie nowych układów laserów i wzmacniaczy światłowodowych pracujący w zakresie VIS i NIR, a trzeci zagadnienia badań spektroskopowych nowych ośrodków aktywnych – szkieł aktywnych optycznie i materiałów kompozytowych na bazie polimerów domieszkowanych nanokryształami aktywowanych jonami ziem rzadkich.
2 Prowadzone badania obejmują trzy przenikające się obszary – układy fotoniki scalonej do zastosowań telecom, datacom i czujnikowych; lasery i wzmacniacze światłowodowe oraz nowe ośrodki aktywne do zastosowań w technice laserowej. Pierwszy z ww. obszarów pokrywa zagadnienia projektowania, technologii wytwarzania i charakteryzacji układów fotoniki scalonej na zakres widzialny, bliskiej i średniej podczerwieni (ze szczególnym uwzględnieniem zakresu MIR, niedostępnego dla współczesnych technologii fotoniki scalonej). Drugi obejmuje projektowanie i badanie nowych układów laserów i wzmacniaczy światłowodowych pracujący w zakresie VIS i NIR, a trzeci zagadnienia badań spektroskopowych nowych ośrodków aktywnych – szkieł aktywnych optycznie i materiałów kompozytowych na bazie polimerów domieszkowanych nanokryształami aktywowanych jonami ziem rzadkich.