Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Optical-fiber-lasers:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje fotonikę światłowodową. Proponowane zagadnienia badawcze dotyczą opracowania i badania podzespołów, sensorów fotonicznych oraz laserów światłowodowych realizowanych na bazie innowacyjnych światłowodów oraz periodycznych (ale nie tylko) struktur fotonicznych, w szczególności światłowodowych siatek Bragga. Tematyka badawcza może obejmować prace eksperymentalne w zakresie wytwarzania struktur fotonicznych, ich charakteryzacji spektralnej oraz badania właściwości czujnikowych, jak również aspekty projektowania i modelowania. Prace naukowe mogą być również ukierunkowane na aplikacje wspomnianych struktur, głównie w układach czujnikowych oraz laserach światłowodowych.