Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ocena-defektow-scianki-rur:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przedmiotem moich badań jest wpływ ubytków ścianki rurociągów stalowych powstałych w okresie eksploatacji na skutek korozji elektrochemicznej, stwierdzonych tłokami pomiarowymi, na prawdopodobieństwo awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. Niezawodność strukturalna rurociągu podziemnego w długoletnim okresie eksploatacji jest rozpatrywana jako proces stochastyczny o losowym stopniu degradacji elementów ciśnieniowych. W badaniach stosowane są metody Bayesowskie oraz Monte Carlo do obliczeń niezawodności strukturalnej rurociągów stalowych w długim okresie eksploatacji. Drugim obszarem badawczym jest wykorzystanie materiałów kompozytowych do wzmocnienia rur stalowych w miejscach zlokalizowanych defektów korozyjnych pod kątem wyznaczenia optymalnych czasookresów inspekcji. Celem pracy doktorskiej jest poszerzenie wiedzy teoretycznej wytrzymałości ścianki rurociągu poddanej degradacji korozyjnej oraz opracowanie metody obliczeń niezawodności strukturalnej rurociągów stalowych do praktycznych zastosowań inżynierskich.
2 Przedmiotem moich badań jest wpływ ubytków ścianki rurociągów stalowych powstałych w okresie eksploatacji na skutek korozji elektrochemicznej, stwierdzonych tłokami pomiarowymi, na prawdopodobieństwo awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. Niezawodność strukturalna rurociągu podziemnego w długoletnim okresie eksploatacji jest rozpatrywana jako proces stochastyczny o losowym stopniu degradacji elementów ciśnieniowych. W badaniach stosowane są metody Bayesowskie oraz Monte Carlo do obliczeń niezawodności strukturalnej rurociągów stalowych w długim okresie eksploatacji. Drugim obszarem badawczym jest wykorzystanie materiałów kompozytowych do wzmocnienia rur stalowych w miejscach zlokalizowanych defektów korozyjnych pod kątem wyznaczenia optymalnych czasookresów inspekcji. Celem pracy doktorskiej jest poszerzenie wiedzy teoretycznej wytrzymałości ścianki rurociągu poddanej degradacji korozyjnej oraz opracowanie metody obliczeń niezawodności strukturalnej rurociągów stalowych do praktycznych zastosowań inżynierskich.