Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nanoparticles:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne obszary badawcze prof. Tomasza Ciacha obejmują wszystkie zagadnienia związane z biotechnologią medyczną a szczególnie: systemy podawania leków, nanocząstki do kontrolowanego podawania leków, nanocząstki do diagnostyki medycznej, implanty kostne otrzymywane metodami druku 3d, nanocząstki ceramiczne do implantów kostnych, polimery biodegradowalne, protezy naczyń krwionośnych, zaawansowane pokrycia do implantów i wyrobów medycznych takich jak cewniki naczyniowe i urologiczne i protezy naczyniowe czy protezy serca. Kosmetyki oparte o wiedzę naukową - kosmeceutyki. Doktoraty często kończą się opracowaniem produktu dla przemysłu lub założeniem spółki typu spinoff przez doktoranta: NanoVelos, NanoThea, NanoSanguis, Science4Beauty...
2

Wykorzystanie materiałów elektroprzędzonych w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych - elektroprzędzenie jest nowoczesną techniką wytwarzania włóknin polimerowych (zarówno z polimerów naturalnych, jak i syntetycznych) o rozbudowanej powierzchni i dużej porowatości. Technika ta umożliwia również wytwarzanie struktur kompozytowych domieszkowanych nanocząstkami, co poszerza zakres ich zastosowań poprzez nadanie im nowych właściwości. Tego rodzaju włókniny mogą być wykorzystywane w masowych technologiach (procesy katalityczne czy oczyszczanie ścieków) po bardziej wyszukane zastosowania biomedyczne czy bioanalityczne. Ich liczne unikalne cechy pozwalają  również na ich wykorzystanie w konstrukcji biosensorów i biotestów jako modyfikatorów przetworników, jak i warstw, w/na których immobilizowane są, najważniejsze z punktu widzenia tych bioanalitycznych urządzeń, receptory.