Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metale-grup-glownych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przełączalne katalizatory/układy katalityczne oparte na kompleksach alkoksylowych galu i indu do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji estrów cyklicznych. Obszar badawczy dotyczy określenia wpływu budowy wybranych kompleksów galu i indu, stosunkowo nowej klasy katalizatorów do polimeryzacji estrów cyklicznych, prowadzącej do otrzymania biodegradowalnych poliestrów, na ich aktywność i selektywność względem różnych estrów cyklicznych (monomerów) lub ich enancjomerów (lustrzanych odbić tego samego estru cyklicznego) i możliwość otrzymywania przełączalnych katalizatorów/układów katalitycznych. Takie przełączalne katalizatory oparte na galu i indzie, biozgodnych metalach (wykazujących niską toksyczność, a w pewnym stężeniu uważane za nietoksyczne i nie mające wpływu na układ odpornościowy) mogłyby pozwolić na otrzymywanie nowych materiałów, między innymi do systemów pozwalających na kontrolowane uwalnianie leków.