Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metaheurystyki:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Rozwój algorytmów optymalizacyjnych, który obserwujemy w ostatnich latach, zmierza w kierunku specjalizacji. Proponowane rozwiązania wymagają przede wszystkim żmudnego ustawiania wielu parametrów, co w rzeczywistych scenariuszach optymalizacyjnych może być trudne, jeśli w ogóle możliwe. W tym kontekście istotne jest przesunięcia punktu ciężkości z wysoko wyspecjalizowanych podejść na bardziej uniwersalne metody niezależne od problemu, demonstrujące wysoką wydajność dla różnorodnych problemów optymalizacyjnych, w tym problemów rzeczywistych. W projekcie skupimy się na metodach nieparametrycznych w miejsce złożonych, wysoce sparametryzowanych procedur. Kluczową koncepcją jest zastosowanie metod nieparametrycznych do sterowania procesem optymalizacji i abstrahowanie od wiedzy apriorycznej o rozwiązywanym problemie. W realizację projektu zaangażowanych będzie 2 doktorantów. Obaj doktoranci będą mogli ubiegać się o stypendium (na okres do 36 miesięcy) w ramach projektu OPUS NCN.