Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Materialy-ceramiczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania realizowane w moim Zespole (Zespole Ceramiki) dotyczą otrzymywania materiałów ceramicznych o unikatowych właściwościach, które znajdują zastosowanie, m.in. w przemyśle elektronicznym (materiały dielektryczne, półprzewodnikowe, ferroelektryczne), motoryzacyjnym (materiały odporne na zużycie ścierne) czy medycynie (np. uzupełnienia protetyczne). Obecne prace badawcze skupiają się na formowaniu i spiekaniu takich materiałów jak: Al2O3, ZrO2, ZnO, Ba(Sr)TiO3, SiC oraz kompozytów ceramicznych wzmacnianych fazą metaliczną (Ni i Mo) oraz grafenem. Intensywnie rozwijaną w Zespole metodą formowania materiałów ceramicznych jest druk 3D (stereolitografia i bezpośrednie drukowanie atramentem). Technologie druku 3D wymagają opracowania dodatków organicznych, które utworzą fotoutwardzalne dyspersje ceramiczne o odpowiednich właściwościach reologicznych. We współpracy z Intytutem Energetyki prowadzone są także badania nad rozwojem technologii stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).