Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Magnetic-materials:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Celem doktoranta będzie wytrenowanie sieci neuronowej w oparciu o rodzinę charakterystyk częstotliwościowych impedancji mierzonych dla magnetycznych pierścieni nanokrystalicznych. Sieć ta umożliwi odwzorowanie mierzonych charakterystyk częstotliwościowych za pomocą modelu obwodu elektrycznego elementów skupionych (LEEC). Zamiarem jest zastąpienie zmodyfikowanej metody Pade'a, opublikowanej w artykule CEM2014, nową metodą opartą na sieci neutralnej (artykuł CEM2014: Szewczyk, J. Pawłowski, K. Kutorasiński, S. Burow, S. Tenbohlen, W. Piasecki, "Identyfikacja funkcji wymiernej w dziedzinie s opisującej charakterystykę częstotliwościową materiału magnetycznego," Proceedings of the 9th International Conference on Computation in Electromagnetics (CEM), 31 marca - 1 kwietnia 2014, Londyn, UK). Więcej informacji, patrz: https://wutwaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marcin_szewczyk_pw_edu_pl/Ea6m_83KcehBo-oi2NuWHb8BlwiEg6mxS307fjKB0lp3GA?e=h45tAF