Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kataster-3D:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badań dotyczyć będzie wykorzystania różnych źródeł danych w procesie tworzenia katastrów wielowymiarowych 3D. W wielu krajach, aby wyjść naprzeciw realizacji inwestycji w układach tzw. „warstwowych”, wdrażane są katastry wielowymiarowe. Zapewniają one możliwość podzielenia przestrzeni działki na określone części (warstwy) i odniesienie do tych warstw prawa własności, które jest zbywalne, dziedziczne i może stanowić zabezpieczenie kredytu. Przy tworzeniu katastru 3D, na etapie wydzielania odpowiednich przestrzeni w ramach istniejących działek katastralnych konieczne jest wykorzystanie różnych źródeł danych o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów. Oprócz danych katastralnych, są to urzędowe bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500, baza danych Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu, a także dane ze skaningu laserowego (w zakresie modelowania budynków), dane branżowe w odniesieniu do obiektów tunelowych i inne. Prace badawcze dotyczyć będą opracowania metodyki wykorzystania i integracji różnych zbiorów danych w procesie tworzenia katastru 3D.