Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Hypercomplex-signals:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Analizy teoretyczne i badania eksperymentalne w dziedzinie wielowymiarowych sygnałów zespolonych i hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów 2- i 3-wymiarowych. Prace teoretyczne dotyczyć będą rozwinięcia teorii hiperzespolonych rozkładów z klasy Cohena i hiperzespolonego przekształcenia falkowego oraz badania ich wzajemnych relacji. Eksperymentalna strona zagadnienia polegać będzie na implementacji w dowolnym środowisku programistycznym opracowanych metod badawczych, zaproponowania nowych form wizualizacji rozkładów wielowymiarowych oraz praktycznej weryfikacji wyników teoretycznych na obrazach testowych i rzeczywistych (również w 3-D).