Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Human-cells:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Nanocząstki złota jako nośniki leków – studium in vitro

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą liczbę różnorodnych metod otrzymywania struktur nanometrycznych zbudowanych ze złota. Nanomateriały te odnaleźć mogą zastosowanie w wielu gałęziach życia codziennego, w tym w medycynie. Pomimo szybkiego rozwoju sfery syntetycznej, metodyki charakteryzowania wytworzonych indywiduów chemicznych rozwijają się nieco wolniej, co indukuje potrzebę ich efektywnego opracowywania. W ramach prezentowanego obszaru badawczego zaproponowana zostanie nowoczesna platforma analityczna do badania połączeń nanomateriałów złota z lekami przeciwnowotworowymi w złożonych matrycach próbek z zastosowaniem zaawansowanych technik spektrometrii mas, w tym spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie w trybie analizy pojedynczej cząstki czy pojedynczej komórki. Zastosowanie tego typu technik umożliwić może zrozumienie wielu procesów, którym podlegają te nanomateriały metaliczne w organizmie.