Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Gleby:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Określenie form i charakteru wiązania metali i metaloidów wkomponentach środowiska, z uwzględnieniem zmian warunków środowiskowych takich jak np. pH, Eh, stężenie tlenu rozpuszczonego, substancji organicznych, warunków redoks. Badanie hipotezy zakładającej, że sorpcja i desorpcja nie są względem siebie procesami odwracalnymi. Badanie procesu uwalniania metali ciężkich w czasie: w początkowej fazie i po kilku godzinach resuspensji Badanie i weryfikacja hipotezy, iż niezależnie od tego, że środowisko wiązania pierwiastków jest mieszaniną różnorodnych substancji, możliwe jest rozpoznanie kilku kluczowych parametrów, które mogą być użyteczne do przewidzenia uwalniania się pierwiastków, przez to umożliwia oszacowanie możliwego zagrożenia ekologicznego. Badanie hipotezy, że resuspensja osadów dennych jest jedną z wielu przyczyn przemieszczania się zawartych w nich zanieczyszczeń, w tym metali śladowych, a tym samym wzrostu ich biodostępności dla organizmów w różnych odległościach od źródła zanieczyszczenia.