Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Energetyczne-lepiszcza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Stałe paliwa rakietowe. Badania obejmują syntezę nowych składników wchodzących w skład tych paliw, nadanie im odpowiedniej formy użytkowej np. przez krystalizację lub granulację, badania fizykochemiczne tych składników i mieszanin oraz formowanie paliw w oparciu o te materiały. Badania obejmują takie materiały jak: związki wysokoenergetyczne głównie z grupy nitroamin klatkowych (m.in. 2,4,6,8,10,12–heksanitro-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytan (CL-20), 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizowurcytan (TEX)), nowe efektywne i ekologiczne utleniacze (m.in. sól amonowa dinitroamidu (ADN), nitroformek hydrazyny (HNF)), energetyczne lepiszcza i plastyfikatory na bazie oksetanów i oksiranów a także badania nad otrzymywaniem energetycznych termoplastycznych elastomerów (ETPE) na bazie tych energetycznych monomerów i polimerów na bazie nitrocyklodekstryn (CDN).