Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektrokataliza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje techniki wytwarzania, charakteryzacji i modelowania numerycznego w celu projektowania mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna i elektrochemiczna modyfikacja powierzchni. Charakteryzacja obejmuje zaawansowane badania struktury materiałów (pomiary porowatości, mikroskopia elektronowa, tomografia rentgenowska, FIB-SEM oraz ilościową analizę zarówno obrazów struktury 2D, jak i 3D). Charakteryzacja obejmuje także badanie elektrochemiczne (w tym badania EIS), badania przepuszczalności i przewodności elektrycznej. Istotnym elementem badań jest modelowanie struktury, właściwości i procesów z zastosowaniem zaawansowanych technik modelowania komputerowego, takich jak: DFT, dynamika molekularna oraz FEM. Obszar zastosowań wytwarzanych materiałów obejmuje w szczególności: katalizatory, ogniwa paliwowe, filtry i membrany – pasywne i aktywne, magazyny cieczy i gazów, wymienniki ciepła, bariery akustyczne, bariery cieplne.