Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektroencefalografia:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów fizjologicznych w tym EEG na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Badania obejmować będą również lokalizację źródeł epilepsji. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej. Do wykorzystania jest baza sygnałów EEG zgromadzona w ramach współpracy z WUM dla ponad 50 osób. W ramach badań dotyczących przetwarzania wstępnego oczekuje się opracowania metody eliminacji artefaktów EMG/EOG/EKG. Zadanie obejmuje opracowanie skutecznych metod ekstrakcji cech na użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Jako istotne nowum badawcze warto rozważyć zastosowanie uczenia głębokiego w tym autoencoderów i konwolucucyjnych sieci neuronowych.