Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Diagram-fazowy-QCD:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wyniki prawie trzech dekad relatywistycznych badań zderzeń ciężkich jonów, a zwłaszcza dekady związanej z użyciem największych akceleratorów: LHC w CERN i RHIC w BNL, doprowadziły do powstania nowego stanu materii, w którym stopnie kwarkowe wolność zostaje uwolniona. Celem jest zbadanie diagramu fazowego QCD w dotychczas niezbadanym obszarze dotyczącym najgorętszych najnowszych tematów związanych z przejściem fazowym między gazem hydronowym i plazmą kwarkowo-gluonową a punktem krytycznym (STAR), obszarem opisującym wnętrze neutronu gwiazdy (HADES) i synteza gwiazd neutronowych (CBM) poprzez analizę korelacji cząstek. Zrozumienie diagramu fazowego QCD jest jednym z najważniejszych celów w fizyce ciężkich jonów. Do tej pory zaproponowano kilka metod badania właściwości przejścia fazowego między gazem hadronowym a plazmą kwarkowo-gluonową i/lub znalezienia punktu krytycznego.