Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biomarkery:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania oddziaływań analitów istotnych klinicznie z konstruowanymi warstwami receptorowymi przy wykorzystaniu technik bezznacznikowych – w ramach badań badane będą nowe receptory umożliwiające w dalszych etapach opracowanie biosensorów i biotestów służących do wykrywania lub oznaczania analitów istotnych klinicznie (głównie biomarkerów chorobowych). W badaniach wykorzystywane będą techniki umożliwiające określenie parametrów kinetycznych i termodynamicznych oddziaływań wykorzystywanych w konstrukcji takich urządzeń (bioreceptor – biomarker), np. SPR.