Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Algebry-hiperzespolone:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Teoria i algorytmy inteligentnego przetwarzania sygnałów hiperzespolonych: Zagadnienie badawcze dotyczy rozwinięcia teorii i poszukiwania możliwości praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych przy przetwarzaniu obrazów wielowymiarowych. Aktualnie bardzo intensywnie rozwijają się metody inteligentnego przetwarzania sygnałów, które stanowi interesującą alternatywę dla metod konwencjonalnych. Takie podejście pozwala na opracowanie efektywnych algorytmów przetwarzania sygnałów wielowymiarowych z wykorzystaniem głębokiego uczenia oraz sieci neuronowych. Zagadnienie badawcze polegać będzie w pierwszej kolejności na zaznajomieniu się z metodami konwencjonalnymi przetwarzania sygnałów wielowymiarowych z naciskiem na wykorzystanie algebr kwaternionów i oktonionów. W kolejnym etapie przewiduje się przegląd literatury pod kątem zastosowania metod inteligentnych w przetwarzaniu wielowymiarowych sygnałów hiperzespolonych. W ramach zagadnienia badawczego opracowane zostaną metody nowe, których potencjał zostanie przebadany na rzeczywistych obrazach 3-D.