Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metrologia-wymiarowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metrologia wymiarowa, interferometria laserowa i diody laserowe w pomiarach parametrów geometrycznych.Badania w zakresie: interferometrycznych przetworników przemieszczeń wysokiej rozdzielczości, interferometrów zasilanych diodą laserową, stabilizacji częstotliwości diody laserowej, systemów fotodetekcyjnych do zliczania prążkowych kinterferencyjnych, interferometrycznych pomiarów drgań, kalibracji płytek wzorcowych przy pomocy interferometru bezdotykowego, pomiaru mikrougięć kątowych wiązki laserowej itp.