Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem MTD:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania w zakresie zastosowania innowacyjnych technik w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem badań jest opracowanie mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa cybernetycznego systemów komputerowych, sieci informatycznych czy też sprzętowych realizacji systemów (FPGA, ASIC, SoC) przez zastosowanie innowacyjnych koncepcji, takich jak Moving Target Defense, AI anomaly detection, software/hardware co-design. Przykładami problemów badawczych są opracowanie metod i algorytmów wykorzystujących techniki SDN i NFV do realizacji mechanizmów MTD, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do detekcji anomalii, akceleracja sprzętowa monitorowania i przetwarzania multigigabitowego ruchu sieciowego.