Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem GNSS:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS, ang. Global Navigation Satellite System) umożliwiają wyznaczanie pozycji punktów na powierzchni Ziemi z wysoką, milimetrową dokładnością na podstawie obserwacji odległości do sztucznych satelitów. Od ponad 25 lat systemy GNSS są wykorzystywane do wypełniania podstawowych zadań geodezji satelitarnej, takich jak realizowanie ziemskich układów odniesienia oraz badanie ruchów tektonicznych i deformacji zachodzących na powierzchni Ziemi. Tematyka badań w tym obszarze badawczym dotyczy opracowania obserwacji GNSS w sieciach permanentnych oraz analizy rozwiązań GNSS. W szczególności zagadnienia badawcze obejmują problematykę realizacji geodezyjnych regionalnych układów odniesienia, wyznaczania i analizy prędkości punktów pod kątem badań geodynamicznych oraz analizę i interpretację zmienności szeregów czasowych współrzędnych GNSS.