Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Michał Ziembowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
Michal.Ziembowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa