Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Joanna Zdunek
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
joanna.zdunek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa