Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
zbigniew.lozia@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Technologiczny, NT217, środy 12.30-14.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie oraz badania procesów roboczych i towarzyszących zachodzących w pojazdach; w szczególności ruchu i dynamiki pojazdów. Bezpieczeństwo technicznych środków transportu oraz ich środowiska pracy. Ocena wpływu parametrów technicznych i strukturalnych na ruch pojazdów drogowych. Oddziaływanie pojazdów na podłoże. Rozpoznawanie sytuacji wypadkowych, ocena przyczyn i skutków wypadków z udziałem człowieka i technicznych środków transportu. Budowa testów diagnostycznych. Symulatory jazdy samochodem - budowa i zastosowania. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport