Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Bujalski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
wojciech.bujalski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC, pokoj 404
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Gospodarka energetyczna, magazynowanie energii, systemy ciepłownicze, optymalizacja w systemach ciepłowniczych, system OZE Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka