Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Włodzimierz Krzysztof Buchowicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wlodzimierz.buchowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, 143, czwartki, godz. 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Chemia metaloorganiczna metali przejściowych i kataliza homogeniczna, w szczególności: poszukiwanie nowych homo-chiralnych ligandów, zbudowanych z ansa-ferrocenów, do zastosowań w syntezie asymetrycznej, reakcje metatezy olefin w kompleksach metali przejściowych z zastosowaniem katalizatorów Grubbsa I lub II generacji synteza i charakterystyka hybryd ferrocenu ze związkami organicznymi o potencjalnych zastosowaniach medycznych poszukiwanie nowych kompleksów niklu i żelaza z karbenami N-heterocyklicznymi jako homogenicznych katalizatorów reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel (np. w reakcji Suzuki) Nauki Chemiczne