Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz Adam Grzeszczyk, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
tadeusz.grzeszczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wzrostowi znaczenia projektów we współczesnych przedsiębiorstwach towarzyszy zwiększanie potrzeb w zakresie metod i narzędzi wspomagających decyzje. Warte uwagi są technologie obliczeniowe związane z metodami sztucznej inteligencji np. sieciami neuronowymi, logiką rozmytą i systemami hybrydowymi. Nauki o Zarządzaniu i Jakości