Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Piotr Szczypa, profesor uczelni
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
piotr.szczypa@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Controlling, rachunkowość, zarządzanie gospodarką leśną, zarządzanie środowiskiem

Nauki o Zarządzaniu i Jakości