Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Grzegorz Rządkowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
Grzegorz.Rzadkowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Modele matematyczne, ekonometria, matematyka finansowa, statystyczna analiza danych, zastosowania falek (wavelets)

Nauki o Zarządzaniu i Jakości