Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Roland Jachimowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
roland.jachimowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 259, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 modelowanie systemów i procesów transportowwych, projektowanie terminali intermodalnych, optymalizacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalncych, badania symulacyjne procesów i obiektów logistycznych Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport