Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Piotr Radziewicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
E-mail:
piotr.radziewicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Noakowskiego 18/20, pok. 509, czwartek 10:00-11:30
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, konstytucjonalizm, idea rządów prawa, kontrola konstytucyjności prawa, sądownictwo konstytucyjne, tworzenie prawa, prawo parlamentarne, stany nadzwyczajne, doktryna konieczności państwowej, teoria prawa, filozofia prawa, etyka praktyczna (stosowana), prawne i etyczne problemy współczesnej cywilizacji, współczesne zastosowania prawa i etyki.

Nauki Prawne