Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Gągolewski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
marek.gagolewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
(przez e-mail)
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zob. https://www.gagolewski.com/ Informatyka Techniczna i Telekomunikacja