Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Olszewski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marcin.olszewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p.202, codziennie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Otrzymanie, charakterystyka i optymalizacja produkcji fuzyjnych polimeraz umożliwiających efektywne przeprowadzenie reakcji amplifikacji materiału genetycznego bezpośrednio w próbkach klinicznych w sposób znacznie szybszy niż dostępne na rynku odpowiedniki. Nauki Chemiczne