Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Magdalena Karina Majchrzak, profesor uczelni
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
magdalena.majchrzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zarządzanie strategiczne, strategie przedsiębiorstw, konkurencyjność i odporność przedsiębiorstw Nauki o Zarządzaniu i Jakości