Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Maciej Sypek
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
maciej.sypek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki 135B
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 optyka, artykuł, obrazowanie, optyka dyfrakcyjna, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, fizyka stosowana, silnik elektryczny..., teraherce, badania fazy światła, domena thz, soczewka dyfrakcyjna, soczewki, dyfrakcja, hologramy, właściwości optyczne, kolor Nauki Fizyczne