Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Karol Kowalski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
karol.kowalski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 539, kontakt email lub Teams lub tele 234-64-87
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, zrównoważone budownictwo drogowe, tecnhologia budowy dróg, eksploatacja dróg, remonty i utrzymanie

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

Road materials and technology, sustainable pavements, road maintanance

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport