Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Urszula Osińska-Skotak, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
katarzyna.osinska-skotak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pok. 137, środy 8-9
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metodyka monitorowania wdrażania planów adaptacji miast do zmian klimatu z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych Doktorant powinien znać specyfikę polskich miast oraz przepisy z zakresugospodarki przestrzennej w Polsce. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport