Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Beata Rostek, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
katarzyna.rostek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

modelowanie procesów decyzyjnych w organizacjach biznesowych i poza biznesowych, identyfikacja determinant w procesach podejmowania decyzji, doskonalenie i optymalizacja procesów decyzyjnych

Nauki o Zarządzaniu i Jakości